Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Riksantikvaren’ Category

Riksantikvaren er i Odda i dag og har besøkt kommunestyret. Mitt inntrykk, etter å ha lest Hardanger Folkeblad og HA på nett, er at Riksantikvar Jørn Holme er en meget klok mann, en mann som sliter med en gjeng verne-indianere som vil gjøre hele Norge om et eneste stort fortidsminnesmerke – stakkars mann.

Riksantikvaren ønsker ikke å lage et museum av Odda. Han vil ha vern gjennom bruk – og det mener jo også mange her i Odda. Vi vil ikke ha bygg som bare står der, til nød opplyst av «spektakulær lyssetting». Vi tror ikke at europeere kommer til Norge for å se på industribygg. Vi tror de kommer for å se norsk  – gjerne uberørt – natur.

Odda Storsenter fikk laget et utkast til et kjøpesenter som ville ha kostet 260 millioner kroner, nettopp ved å gjenbruke gamle industribygg. Dette ble stoppet av lokale museumsfolk med støtte fra fylket. På møtet i Odda i dag refset Riksantikvaren fylket, ved Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Kunsten i Odda nå er at de de fundamentalistiske museumfolka og deres støttespiller i fylket blir satt på sidelinjen slik at det kan bygges opp et tillitsforhold mellom Odda og Riksantikvaren. Jeg tror at da «kjem alt til å bli bra».

Odda Storsenter

Advertisements

Read Full Post »

I likhet med alle andre leserinnlegg fra meg til Hardanger Folkeblad det siste året, kom heller ikke dette på trykk. Og som vanlig fikk jeg heller ingen tilbakemelding for hvorfor det ikke ble trykket.

Oppdatert: Jøss! I dag 12. november kom innlegget likevel på trykk i Hardanger Folkeblad. Overraskende – og hyggelig.

I Hardanger Folkeblad, fredag den 2.november, skriver journalist Svein Knutsen dette: ”Innbyggerne i Odda er kommet i en skikkelig kattepine. Riksantikvaren har satt Oddas UNESCO-søknad på vent – ja- og nei-siden står steilt imot hverandre. Jeg lurer ærlig talt på hvorfor. Det er et gammelt sosialdemokratisk uttrykk som heter «Samhold må til». Det gjelder i minst like stor grad i dag som da ordtaket ble skapt av LO i 1935.”

*
Selvfølgelig gjør det dét, men samtidig må det føyes til at fagbevegelsen i Norge aldri har hyllet mindretallsdiktatur! Det er et trekk du kun finner på ytterste venstrefløy, i det gamle AKP (ml), et parti som satsa på væpna revolusjon og diktatur. Den alminnelige fagbevegelsen har alltid kjempa for flertallets syn, politikk som har blitt meisla ut i velordna demokratiske prosesser med mål å gjøre alminnelige folks hverdag litt bedre år for år.

*
I sommer stilte HF dette spørsmålet på sine nettsider: ”Er det bra eller trist at kalkovnene er borte?” 80 % av de som svarte sa at det var bra. Ca. 4% bryr seg ikke og kun ca. 16% syntes at det var trist. Undersøkelser på Facebook gir omtrentlig samme tendens når det spørres om Odda bør bevare smelteverket og gå videre med UNESCO.

*
Når Svein Knutsen trekker frem det gamle sosialdemokratiske uttrykk; «Samhold må til», blir det å snu saken på hodet. Ja, samhold må til, men det må da i demokratiets navn være det folkeflertallet som i en demokratisk folkeavstemming sa ”Nei” til en UNESCO-søknad som må lyttes til. Et flertall som ser ut til å ha vokst.

*
Det merkelige i Odda er at kommunestyrets flertall med Høyre, Rødt, Nye Odda, Venstre og et muligens delt Sp ser ut til å ha frikoblet seg fra alminnelige demokratiske prosesser og kjører sitt eget løp, uavhengig av hva deres egne velgere måtte mene om saken. Sjøl er jeg stolt av å tilhøre Arbeiderpartiet, som til tross for ulike meninger innad respekterer folkeavstemminga og de årsmøtevedtakene partiet gjør. Jeg er stolt å tilhøre et det ene partiet som viderefører det gamle sosialdemokratiske uttrykk «Samhold må til».

*
Man skulle tro at denne nominasjonen til UNESCO er bestemt av Vår Herre. Det er den selvfølgelig ikke. De som valgte å ta med smelteverket i søknaden kan også fjerne smelteverket fra søknaden, kutte fredingsvedtaket – og gå videre med kraftverket i Tyssedal. I så fall ville Odda igjen samlet seg om at «Samhold må til».

Arne Mørk Midtbø, #Oddingen

Read Full Post »

En milliard kroner fra Riksantikvaren til Odda Smelteverk?

”Når noe høres for godt ut til å være sant, er det som regel det.”

Riksantikvaren er sikkert godt kjent med hvilken stor konflikt UNESCO har skapt i Odda. Og ikke minst hva som skal vernes og ikke vernes.

I en folkeavstemming sa flertallet i kommunen ”nei” til UNESCO.  Ikke mange i Odda tror at UNESCO kan redde oss. Folketallet i Odda kommune er på vei nedover. Blant alle de 122 kommuner i de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mistet Odda flest innbyggere i 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Odda, som hadde 10 481 innbyggere i 1965, og som har mistet over 1 000 innbyggere bare de siste 12 årene, fortsetter «stø kurs» nedover også i 2006 med et minus på 110. Det er et tap på 1,51 prosent av innbyggerne på ett år. Tettstedet Odda har et folketall på 5 059 per 1. januar 2011. Odda kommune har i 2012, ifø SSB, 6 946 innbyggere.

På Facebook er det ei gruppe som heter ”Kamp for verdiskapning og vekst på Smelteverkstomta”. Denne har nå passert godt over 500 medlemmer. Det er sannelig en temmelig stor prosentdel av Oddas befolkning. Det betyr at motstanden mot UNESCO-søknaden for Oddas del ser ut til å øke kraftig. Og det er også verdt å merke seg at den største fagforeningen på smelteverket ute i Tyssedal nå på sitt årsmøte går mot UNESCO-søknaden.

En gammel hedersmann – Jan Gravdal – som jeg har stor respekt for, men hvor vi i sak om freding av det som på folkemunne kalles ”driten inne på tomta” er dundrende uenige, skriver dette på Facebook:

Da Riksantikvaren var her for ett år siden gikk han gjennom verneplanene for en forsamling mennesker i kinosalen. På møtet sa han, blant annet at det i første omgang ville komme 20,8 miilioner kroner for å sette i ovn 3 noenlunde i stand. Over tid vil smelteverket få ca 1 milliard kroner til forskjellige investeringer innenfor verneområdet. Han sa også det var viktig at det ble utabeidet prosjekter. Det har imidlertid ikke skjedd med unntak av de områder NVIM har fått hånd om. Det gjelder blant annet Smia som fikk penger. Det samme gjelder Vitensenteret og forøvrig Sentralbadet som fikk blant annet en million kroner fra Fritt Ord.

Som sagt: At Riksantikvaren har midler- og er villig til å investere tusen millioner – en milliard – i en gammel skrothaug høres for utrolig ut til å være sant. Jan Gravdal er som nevnt en gammel hedersmann. Jeg tror ikke at han lyver, men tar høyde for at her er det noe han må ha misforstått kraftig.

Stemmer dette Jan Gravdal sier, eller stemmer det ikke?

Håper på svar, og håper også at det er OK at svaret legges ut på Facebook slik at denne eventuelle misforståelsen kan oppklares.

PS Jeg legger ut denne mailen på bloggen min og link til bloggen fra Facebook.

Ha en riktig god påske!

Mvh

Arne Mørk Midtbø, Odda

Read Full Post »