Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni, 2015

Håkon Kyllingmark

Det er ikke til å legge skjul på at jeg synes at Ketil Solvik-Olsen er en utrolig dyktig minister for samferdsel. Den nærmeste jeg kommer å sammenligne han med er Håkon Kyllingmark. Håkon Kyllingmark (født 19. januar 1915 i Honningsvåg, død 11. august 2003 i Svolvær) var en norsk offiser, disponent og politiker (H). Han var både lokalpolitiker, fylkespolitiker, stortingsrepresentant i 28 år og bekledde to ulike statsrådposter på 1960-tallet: forsvarsminister og samferdselsminister. I En tiårsplan for samferdselen (1957) la han frem en helhetlig politikk som gikk inn for utradisjonelle finansieringssystemer og brøt staven over både klattbevilgningssystemet og byråkratisk dirigeringspolitikk. I John Lyngs regjering 1963 var Kyllingmark forsvarsminister, men i Bortens regjering 1965–71 fikk han sin “naturlige” post som samferdselsminister. Han hadde der “de fire P’er” – prognoser, prioritering, plan og penger – som ledemotiv , og resultatet ble en formidabel nybrottsinnsats, godt hjulpet av hans pådriverskap for nye finansieringsmåter. Telefonkøene ble avviklet gjennom leverandørkreditter og abonnentlån. Økte avgifter gav til gjengjeld en kraftig forbedring av veinettet, bl.a. med nye 900 km asfalt- og 3000 km oljegrusdekker. Veisjefkollegiet hedret ham senere med æresprisen “Den skinnende stabbestein”. En lang rekke store broprosjekter ble realisert ved kombinasjoner av lån, bompenger, lokal innsats og statsmidler. Den samme fantasi ble utvist for å bygge ut et nett av kortbaneflyplasser, på folkemunne kalt “Kyllingmarker”; 7 ble fullført i hans statsrådstid. 1994 fikk han som eneste nordmann FNs luftfartsorganisasjon ICAOs Medallion of Honour. Knapt noen annen statsråd fikk slik rutine i å klippe over nasjonalfargede bånd ved åpning av nye anlegg.

Kilde: https://nbl.snl.no/H%C3%A5kon_Kyllingmark

Advertisements

Read Full Post »

Nå vedtok ikke Arbeiderpartiet å ta inn 10.000 syriske flyktninger i Det Norske Godhetstyranniet navn for å få flere velgere. Det er jo litt arrogant siden det er velgerne som avgjør maktfordeling i Stortinget.

Greit nok.

Jeg er litt lei disse voldsomme vyene,  der den ene statsministerkandidaten fra Arbeiderpartiet etter den andre har sine «månelandinger». Jeg skulle ønske partiet gikk litt tilbake til sine røtter i som var å bygge landet; «By og land hand i hand». Nå er det internasjonalt engasjement hvor Norge ser det som sin oppgave å frelse verden – ikke mindre, som har hovedfokus, samt det å bruke sjekkheftet ute i verden der hvor partiets leder kan investere for sin personlige internasjonale karriere,  en tradisjon som Gro Harlem Brundtland startet. Hva er galt med å ha som ambisjon å eksempelvis få en velfungerende E134 over Haukeli som garantert gir øst og vest en vei som er åpen hele året og som ikke MÅ stenge 1. og 2. juni pga været? En slik «månelanding» ville begeistret meg i større grad enn de månelandinger partiet satser på.

 

Apropos flyktninger.

Jeg tenker tilbake til krigen. Da var vi glade for at norske flyktninger kunne finne en trygg havn i Sverige. Sverige har omtrentlig samme språk og kultur som oss. Tenk da at det ble beslutta at 10.000 norske flyktninger i Sverige skulle sendes til Botswana? Det kan jo tenkes at de norske flyktningene ville følt seg veldig utilpass i en totalt fremmed kultur, kanskje også følt en viss forakt for denne kulturen. Det er ikke alle muslimer som kommer hit som omfavner vår kultur og våre verdier – ofte tvert i mot. Og tenk da også at disse som ble sendt til Botswana var så kostbare at flyktninger i Sverige ville fått mindre hjelp?

10.000 fremmede er som en vanlig norsk by. Disse skal altså integreres i løpet av to år med skole, helsevesen osv og helst en jobb – jobben blir vel gjerne det som kalles  «NAV ‘ing» siden de fleste av dem neppe finner kvalifisert jobb.

Er dette å bygge landet?

 

Jeg er som du nok har forstått litt kritisk til mitt eget parti – eller det som var mitt eget parti. Jeg har meldt meg ut. Den utløsende årsaken var først og fremt at jeg ble utsatt for hersketeknikk; «Du som er medlem av Arbeiderpartiet kan ikke mene ditt og ditt». Samme person anbefalte meg å melde meg inn i FrP. Det var fordi jeg utrykke begeistring for Samferdselsministeren,  Ketil Solvik-Olsen, som jeg mener er en som tar opp tråden der Arbeiderpartiet slapp med å bygge og vedlikeholde vei.

Æres den som æres bør.

Jeg nekter å snakke ned dyktige politikere, selv om de er i et annet parti. Et slikt hykleri og løgnaktige opptreden passer ikke meg. Derfor er jeg nå partiløs. I grunnen en god følelse når jeg setter politikk høyere enn partipolitikk.

Read Full Post »