Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november, 2012

I likhet med alle andre leserinnlegg fra meg til Hardanger Folkeblad det siste året, kom heller ikke dette på trykk. Og som vanlig fikk jeg heller ingen tilbakemelding for hvorfor det ikke ble trykket.

Oppdatert: Jøss! I dag 12. november kom innlegget likevel på trykk i Hardanger Folkeblad. Overraskende – og hyggelig.

I Hardanger Folkeblad, fredag den 2.november, skriver journalist Svein Knutsen dette: ”Innbyggerne i Odda er kommet i en skikkelig kattepine. Riksantikvaren har satt Oddas UNESCO-søknad på vent – ja- og nei-siden står steilt imot hverandre. Jeg lurer ærlig talt på hvorfor. Det er et gammelt sosialdemokratisk uttrykk som heter «Samhold må til». Det gjelder i minst like stor grad i dag som da ordtaket ble skapt av LO i 1935.”

*
Selvfølgelig gjør det dét, men samtidig må det føyes til at fagbevegelsen i Norge aldri har hyllet mindretallsdiktatur! Det er et trekk du kun finner på ytterste venstrefløy, i det gamle AKP (ml), et parti som satsa på væpna revolusjon og diktatur. Den alminnelige fagbevegelsen har alltid kjempa for flertallets syn, politikk som har blitt meisla ut i velordna demokratiske prosesser med mål å gjøre alminnelige folks hverdag litt bedre år for år.

*
I sommer stilte HF dette spørsmålet på sine nettsider: ”Er det bra eller trist at kalkovnene er borte?” 80 % av de som svarte sa at det var bra. Ca. 4% bryr seg ikke og kun ca. 16% syntes at det var trist. Undersøkelser på Facebook gir omtrentlig samme tendens når det spørres om Odda bør bevare smelteverket og gå videre med UNESCO.

*
Når Svein Knutsen trekker frem det gamle sosialdemokratiske uttrykk; «Samhold må til», blir det å snu saken på hodet. Ja, samhold må til, men det må da i demokratiets navn være det folkeflertallet som i en demokratisk folkeavstemming sa ”Nei” til en UNESCO-søknad som må lyttes til. Et flertall som ser ut til å ha vokst.

*
Det merkelige i Odda er at kommunestyrets flertall med Høyre, Rødt, Nye Odda, Venstre og et muligens delt Sp ser ut til å ha frikoblet seg fra alminnelige demokratiske prosesser og kjører sitt eget løp, uavhengig av hva deres egne velgere måtte mene om saken. Sjøl er jeg stolt av å tilhøre Arbeiderpartiet, som til tross for ulike meninger innad respekterer folkeavstemminga og de årsmøtevedtakene partiet gjør. Jeg er stolt å tilhøre et det ene partiet som viderefører det gamle sosialdemokratiske uttrykk «Samhold må til».

*
Man skulle tro at denne nominasjonen til UNESCO er bestemt av Vår Herre. Det er den selvfølgelig ikke. De som valgte å ta med smelteverket i søknaden kan også fjerne smelteverket fra søknaden, kutte fredingsvedtaket – og gå videre med kraftverket i Tyssedal. I så fall ville Odda igjen samlet seg om at «Samhold må til».

Arne Mørk Midtbø, #Oddingen

Advertisements

Read Full Post »